Dle konkrétních požadavků zákazníka vyrábíme dopravníky a dopravníkové systémy.

Gravitační dopravníky pro přesun zboží gravitační silou, nebo poháněné. Lze je použít též jako zásobníkové tratě mezi jednotlivými operacemi. Pásové dopravníky a modulární dopravníky pro průmyslovou automatizaci a potravinářský průmysl. Jedná se zejména o pohyb zboží mezi jednotlivými pracovními operacemi, dopravu produktu do výrobních strojů, dopravu výrobků od výrobních strojů s možností řazení, popisu např. čárovým kódem a další manipulací, nebo pro třídění dílů, výrobků. V potravinářském průmyslu pro dopravu produktů do a od výrobních a balících strojů. Další skupinou jsou zrací dopravníky těsta a chladící dopravníky různých potravinářských produktů, chleba, rohlíků, cukrárenských výrobků apod.

Dopravníky a dopravníkové systémy mohou být doplněny průběžnou kontrolní váhou s vyřazováním, metaldetektorem, rentgenem, značícím či popisovým zařízením, čtecím zařízením a robotickým nebo manipulačním pracovištěm s možností další automatické manipulace s výrobky, například tříděním, zakládáním do kartonů, přenášením k další operaci apod.