Dopravní systém pro krabičky naplněné čajovými sáčky řeší potřebné otočení krabičky, její přesné zvážení (případné vyřazení neúplného balení), a dopravu na speciální sběrný dopravník, který odváží krabičky do skupinového balení.