Bezpečnost strojů a zařízení

Provozujete linky, stroje a zařízení dříve vyrobené a jejich bezpečnost neodpovídá požadavkům současné platné legislativy?  Nabízíme řešení bezpečnosti u dříve vyrobených strojů – uvedení elektrických, pneumatických a mechanických částí stroje do souladu s požadavky platné legislativy.  Zakrytování všech nebezpečných míst (laserové pracoviště,…) , nové bezpečnostní zámky krytů, optické závory,  možnost ručního seřizování stroje pomocí ovladače „mrtvého muže“ a další varianty. Dokumentace – aktualizace  dokumentace – elektroschéma, pneumatické schéma, návod k používání,…